Hako Yamasaki - Aiiro no uta (Indigo poetry) (1977) FF-9001
Hako Yamasaki - Aiiro no uta (Indigo poetry) (1977) FF-9001
77 Японская эстрада
+11
Hiroshi Sakata - Golden 21 SL-1441
Hiroshi Sakata - Golden 21 SL-1441
34 Оркестры Европы, США и Японии
00
Hidemi Saito (Electone) - Love Sounds TP-8290
Hidemi Saito (Electone) - Love Sounds TP-8290
41 Японские гитары
00
Hidehiko Matsumoto - Wakamachi Blues JRS-7025
Hidehiko Matsumoto - Wakamachi Blues JRS-7025
54 Японский саксофон
+22
Harumi Ibe - Woman in Ginza. Showa Woman Blues MR-3149
Harumi Ibe - Woman in Ginza. Showa Woman Blues MR-3149
45 Японские гитары
00
Harumi Ibe - Shinjuku Buzoresu (SLJM-1369)
Harumi Ibe - Shinjuku Buzoresu (SLJM-1369)
42 Японские гитары
00
Harumi Ibe - Golden Guitar. Woman of rumor MR-3135
Harumi Ibe - Golden Guitar. Woman of rumor MR-3135
37 Японские гитары
00
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Старая японская эстрада и не только.
© 2011-2018.